Logo

Firma HR Consulting Agnieszka Radzikowska przygotowała dla swoich Klientów usługę outsourcingową, dotyczącą zatrudnienia zewnętrznego, zapewniając kompleksową organizację procesu zatrudnienia pracowników zewnętrznych, czyli osób zatrudnianych krótkoterminowo w celu realizacji określonych zadań lub zapewnienia efektywnego zastępstwa.
Rozwiązania pracy tymczasowej dają możliwość kierowania do wykonania określonego zlecenia osób nieobjętych świadczeniami ZUS, dzięki czemu Klient nie ponosi kosztów składek ubezpieczenia społecznego, ogranicza czynności administracyjne oraz uzyskuje możliwość korzystania z usług pracowników bez konieczności wiązania się z nimi na stałe (zastępstwa, projekty specjalne, limity etatów).

Tym samym firma HR Consulting przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwy dobór pracowników, obowiązek zawarcia umowy regulującej stosunek pracy, wszelkie obowiązki pracodawcy wynikające z Kodeksu Pracy oraz gwarantuje całkowitą obsługę kadrowo-płacową oddelegowanych do firmy Klienta pracowników.

Jako certyfikowana agencja pracy tymczasowej HR Consulting posiada możliwość zastosowania sprawdzonych rozwiązań wynikających z ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (ustawa z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych).